Komunikat  w  związku  z  działaniami podjętymi w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania    się    koronawirusa        SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że:
1.    Wstrzymuje się od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania bezpośrednią, osobistą obsługę interesantów.
2.    Wstrzymane zostają również wszelkiego rodzaju odbiory i wykonywanie usług dodatkowych

3.    Kasa Spółki będzie nieczynna
4.    Wskazany kontakt telefoniczny i drogą e–mail.

Poniżej wykaz numerów telefonów oraz adresów mailowych.
•    Sekretariat
tel. 81 825 68 09
e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl

•    Zgłaszanie awarii wodociągowo-kanalizacyjnych
tel. 994, 81 825 20 56
e-mail: ts@kpwik.krasnik.pl

•    Dział Techniczno-inwestycyjny tel. 605 211 623
e-mail: puzonp@kpwik.krasnik.pl

•    Biuro Obsługi Klienta
tel. 785 695 316
e-mail: odczyty_wodomierzy@kpwik.krasnik.pl

•    Dział windykacji i rozliczeń
tel. 785 695 316
e –mail: odczyty_wodomierzy@kpwik.krasnik.pl

•    Odczyty wodomierzy:
tel. 785 695 316
e-mail: odczyty_wodomierzy@kpwik.krasnik.pl

•    Kasa:
kasa przedsiębiorstwa będzie nieczynna.
Wpłat należy dokonywać na indywidualny rachunek bankowy odbiorcy umieszczony na fakturze za dostarczanie wody i ścieków lub Bank PEKAO S.A. III O/ Kraśnik Nr 92 1240 2483 1111 0000 3334 8379

Historia firmy

historia_firmy

Prapoczątków firmy wodociągowej można się doszukać już w XVI w., kiedy to w 1590 r. uruchomiono „wodociąg kraśnicki”. Podjęcie tak niesłychanie drogiej i skomplikowanej na ówczesne czasy inwestycji, świadczyło nie tylko o ambicjach Kraśnika, ale również o jego zamożności.

Wodociąg zaopatrywał zamek, zabezpieczał potrzeby miasta oraz dostarczał wodę do leżących na jego terenie licznych browarów. Budową i eksploatacją wodociągu zajmował się zatrudniony przez miasto rurmistrz z pomocnikami.

więcej…

Taryfy 2018/2021

wodomierz

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kraśniku, informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, realizowanych na obszarze działalności KPWiK Sp. z o.o. tj. na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik.

więcej…

Obsługa Klienta

Godziny przyjęć interesantów w dni powszednie:

poniedziałek w godzinach od 800 do 1600

wtorek –  piątek w godzinach od 700 do 1500.

tel. 81 825 68 09, 81 825 62 53, 81 825 61 36

e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl


 logo_kolor_NFOŚiGW logo wfoŚigw lublin z nazwa