Historia firmy

historia_firmy

Prapoczątków firmy wodociągowej można się doszukać już w XVI w., kiedy to w 1590 r. uruchomiono „wodociąg kraśnicki”. Podjęcie tak niesłychanie drogiej i skomplikowanej na ówczesne czasy inwestycji, świadczyło nie tylko o ambicjach Kraśnika, ale również o jego zamożności.

Wodociąg zaopatrywał zamek, zabezpieczał potrzeby miasta oraz dostarczał wodę do leżących na jego terenie licznych browarów. Budową i eksploatacją wodociągu zajmował się zatrudniony przez miasto rurmistrz z pomocnikami.

więcej…

Taryfy 2016/2017

wodomierz

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 marca 2016 roku i obowiązujące na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik.

więcej…

Obsługa Klienta

Godziny przyjęć interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

tel. 81 825 68 09, 81 825 62 53, 81 825 61 36

e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Od dnia 01.01.2017 uruchomiono  indywidualne numery kont bankowych…

W trosce o swoich Odbiorców, oraz zapewnienie świadczenia najwyższej jakości usług z dniem 5 października 2011 roku rozpoczął działalność DOK w KPWiK Sp. z o.o. przy ul. Granicznej 3a w Kraśniku. więcej…


 Galeria zdjęć z wręczenia nagród w konkursie „Piję wodę z kranu”  więcej …


Galeria listów gratulacyjnych otrzymanych z okazji 60-lecia istnienia KPWiK Sp. z o.o. więcej…


Galeria zdjęć z uroczystości zakończenia projektu „Przebudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” więcej … logo_kolor_NFOŚiGW                                logo wfoŚigw lublin z nazwa