Historia firmy

historia_firmy

Prapoczątków firmy wodociągowej można się doszukać już w XVI w., kiedy to w 1590 r. uruchomiono „wodociąg kraśnicki”. Podjęcie tak niesłychanie drogiej i skomplikowanej na ówczesne czasy inwestycji, świadczyło nie tylko o ambicjach Kraśnika, ale również o jego zamożności.

Wodociąg zaopatrywał zamek, zabezpieczał potrzeby miasta oraz dostarczał wodę do leżących na jego terenie licznych browarów. Budową i eksploatacją wodociągu zajmował się zatrudniony przez miasto rurmistrz z pomocnikami.

więcej…

Taryfy 2017/2018

wodomierz

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 marca 2017 roku i obowiązujące na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i Gminy Miejskiej Kraśnik.

więcej…

Obsługa Klienta

Godziny przyjęć interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

tel. 81 825 68 09, 81 825 62 53, 81 825 61 36

e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl


 

  logo_kolor_NFOŚiGW                                logo wfoŚigw lublin z nazwa