Zarząd

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu mgr inż. Ireneusz Ofczarski