Zgromadzenie Wspólników

Zgromadzenie Wspólników reprezentowane jest przez
Burmistrza Miasta Kraśnika
Pana Wojciecha Wilka