Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

   W dniu 11.08.2016 r. został zawarty Aneks do umowy o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi obecnie 51 786 169,44 PLN, natomiast wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 26 597 419,52 PLN.