Aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” zmianie uległa wartość Projektu. W związku z tym  w dniu 2.06.2015r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”. Po zmianie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 472 479,90 zł, maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 384 130,00 zł, wysokość dofinansowania na realizację Projektu to 326 510,50 zł.