Aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego zmianie uległa wartość Projektu oraz kwota dofinansowania . W związku z tym  w dniu 24.04.2015 r. został zawarty aneks do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”. Po zmianie planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 50 465 314,13 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 26 597 419,56 PLN.