Szanowni Państwo!

Państwa propozycje, życzenia i krytyka są dla nas bardzo ważne. Analiza niniejszej ankiety oraz wprowadzone na jej podstawie działania, przyczynią się do doskonalenia naszych procesów, a tym samym do zwiększenia zadowolenia naszych Klientów.

1. Z jakiego rodzaju usług KPWiK Sp. z o.o. korzystał(a) Pan/Pani? *2. Jak ocenia Pan/Pani współpracę z działem rozpatrującym Pana/Pani sprawę? *3. Jak Pan/Pani ocenia jakość wyrobów/usług świadczonych przez KPWiK Sp. z o.o.? *4. Jak Pan/Pani ocenia terminowość usług świadczonych przez KPWiK Sp. z o.o.? *5. Jak Pan/Pani ocenia kompetencje personelu KPWiK Sp. z o.o.? *6. Czy napotkał(a) Pan/Pani jakiekolwiek trudności w kontaktach z KPWiK Sp. z o.o.? *7. Inne uwagi na temat współpracy z KPWiK Sp. z o.o.
(Państwa propozycje ulepszenia organizacji pracy, sposobu załatwiania sprawy, itp.):

* dane wymagane