Informacja zmianie ogłoszenia nr 2

Numer ogłoszenia: 33919 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informac...

Informacje o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 33259 – 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informac...

Pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na wniosek o przesłanie raportu systemu Komtrax koparki gąsienicowej PC 210 w załączeniu przedstawiamy raport pracy koparki PC210LC, nr seryjny...