Informacja zmianie ogłoszenia nr 2

Numer ogłoszenia: 33919 – 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30751 – 2015 data 05.03.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, fax. 81 8256809 w. 32. SEKCJA II:…

czytaj więcej

Informacje o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 33259 – 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 30751 – 2015 data 05.03.2015 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik, woj. lubelskie, tel. 81 8256809, fax. 81 8256809 w. 32. SEKCJA II:…

czytaj więcej

OGŁOSZENIE nr 2 O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 10.07.2015 r.

Na podstawie pkt. III. 9. Ogłoszenia o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym z dnia 10.07.2015 r. na sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC 210LC-8 wraz z dodatkowym osprzętem w zw. z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) Organizator przetargu dokonał zmiany…

czytaj więcej

Pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na wniosek o przesłanie raportu systemu Komtrax koparki gąsienicowej PC 210 w załączeniu przedstawiamy raport pracy koparki PC210LC, nr seryjny K51286 wygenerowany z systemu KOMTRAX w dniu 28.07.2015 r. Pytanie1.pdf, Odpowiedzi na pytania oferentów

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU PUBLICZNYM PISEMNYM NIEOGRANICZONYM z dnia 10.07.2015 r.

Na podstawie pkt. III. 9. Ogłoszenia o przetargu publicznym pisemnym nieograniczonym z dnia 10.07.2015 r. na sprzedaż koparki hydraulicznej KOMATSU Typ PC 210LC-8 wraz z dodatkowym osprzętem w zw. z art. 701 § 3 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) Organizator przetargu dokonał zmiany…

czytaj więcej