Przerwa w dostawie wody ul. Powstańców Śląskich, ul. Kolejowa

OGŁOSZENIE Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 16.06.2021 /środa/ w godz. od ok. 800 do ok. 1200 nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców w Kraśniku przy ulicach: ul. Powstańców Śląskich 2, 4; ul. Kolejowa ( od ul. Powstańców…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku „Zalew Kraśnicki””

  Ogłoszenie o zamówieniu;   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej