Awaria wody ul. Janowska, ul. Struga, ul. Armii Krajowej

AWARIA WODY!!!  Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji    Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w dniu 01.07.2022 r. (piątek) nastąpi PRZERWA W DOSTAWIE WODY u  odbiorców przy: Janowskiej: numery parzyste od 2 do 16, numery nieparzyste od 1 do 39, Struga – cała, Armii Krajowej 38,40, 50.  Przewidywany termin wznowienia dostaw wody…

czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody ul. Tysiąclecia, ul. Osterwy, ul. Sadowa

OGŁOSZENIE Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 02.07.2022 r. /sobota/ w godz. od ok. 800 do ok. 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców w Kraśniku przy ulicach: Tysiąclecia – 3b, Osterwy: 1, 3, 6, Sądowa 12. Woda będzie …

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych.   Pytania i odpowiedzi:   Odpowiedzi na pytania Oferentów.   Harmonogram prób technicznych:   Harmonogram prób technicznych.