Przerwa w dostawie wody ul. Małachowskiego, ul. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Dygasińskiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Staszica, ul. Konarskiego, ul. Kołłątaja

OGŁOSZENIE Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 22.09.2021 r. /środa/ w godz. od ok. 800 do ok. 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców w Kraśniku przy ulicach: Małachowskiego, Komisji Edukacji Narodowej, Dygasińskiego, Wojska Polskiego, Staszica, Konarskiego, Kołłątaja Woda będzie dostarczona…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”.

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kraśniku

Nazwa przedsięwzięcia dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: „ Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kraśniku.” Inwestycja obejmuje dwa zadania: Zadanie I: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku” Inwestycja obejmuje wykonanie pełnego zakresu robót i czynności towarzyszących związanych z zaprojektowaniem i budową sieci kanalizacji sanitarnej…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej przy zbiorniku „Zalew Kraśnicki””

  Ogłoszenie o zamówieniu;   Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik…

czytaj więcej