Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;   SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej

Cennik usług

Cennik usług na obszarze działalności KPWiK Sp. o. o.  w zakresie gospodarki wodomierzowej Lp NAZWA CENA netto CENA brutto 1 Zamknięcie/otwarcie zaworu głównego lub zasuwy na posesji na wniosek Odbiorcy, spisanie protokołu     70,00 zł       86,10 zł 2 Montaż/wymiana wodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym lub wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą w…

czytaj więcej

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022

OGŁOSZENIE   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 zm.) zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022. Wymagany termin przedłożenia sprawozdania z badania…

czytaj więcej