Przerwa w dostawie wody ul. Zawadzkiego

OGŁOSZENIE Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 04.02.2021 r. /czwartek/ w godz. od ok. 900 do ok. 1400 nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców w Kraśniku przy ulicy Zawadzkiego 1, 2, 3. Woda będzie  dostarczona cysterną wody pitnej. Za…

czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej w Kraśniku oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie zalewu w Kraśniku”

Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ; Uwaga: 27.10.2020   – Zmiana treści SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót;   Załącznik nr 4a – Wzór wykazu osób;   Załącznik 5.1 PFU…

czytaj więcej

OFERTA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ROLNICTWIE

OFERTA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH  Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby fizyczne lub prawne władające nieruchomością gruntową (posiadające prawo własności lub władające na podstawie np. umowy dzierżawy), które są zainteresowane bezpłatnym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych do nawożenia gleby. Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium wykazały, iż osad…

czytaj więcej

Dalsze obostrzenia w funkcjonowaniu

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku wprowadza dalsze obostrzenia w funkcjonowaniu . Do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Biurze Obsługi Klienta oraz funkcjonowanie KASY w siedzibie Spółki w Kraśniku. KPWiK Spółka z o.o. prosi P.T. Klientów o kontaktowanie się telefonicznie lub drogą e-mailową. Osobiście…

czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody ul. Urzędowska, ul. Lubelska, ul. Jagiellońska

OGŁOSZENIE Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej w dniu 19.10.2020 r. /poniedziałek/ w godz. od ok. 800 do ok. 1000 nastąpi przerwa w dostawie wody u odbiorców w Kraśniku przy ulicach:   Urzędowskiej – n-ry nieparzyste od 3 do 25, Urzędowskiej…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.- informacja o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.     Działając na podstawie § 20 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i…

czytaj więcej