bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

tryb działania

Tryb Działania:
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. wykonuje swoją działalność w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, aktu założycielskiego spółki ( akt notarialny z dnia 26.02.92Rep.A.Nr 1799/92 z póź. zmianami), oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa:

•Ustawą z 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz.747z późniejszymi zmianami)
•Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków decyzja Burmistrza Miasta Kraśnika znak GM.GK.V.7030-8/03 z dnia 09.09.2003
•zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kraśnik decyzja Wójta Gminy Kraśnik znak BD.7030/1/2004 z dnia 15.12.2004 roku

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzony:

•uchwałą Rady Miejskiej Miasta Kraśnika nr XII/303/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 roku
•uchwałą Rady Gminy Dzierzkowice nr XXV/161/2005 z dnia 16 grudnia 2005 roku
•uchwałą Rady Gminy Kraśnik nr XXXVII/164/2006 z dnia 31 marca 2006 rokuOpublikował: Krzysztof Stępień
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Krzysztof Stępień
Dokument z dnia: 29.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 887