Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kraśniku – informacja o unieważnieniu postępowania

   Działając podstawie § 38 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamiam, że postępowanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Piłsudskiego w Kraśniku” zostało unieważnione.

Uzasadnienie:

Cena złożonej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 420 000,00 zł brutto;

Podstawa:

  • 38 ust. 1 pkt 2 zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

   Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania