Dalsze obostrzenia w funkcjonowaniu

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku wprowadza dalsze obostrzenia w funkcjonowaniu . Do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Biurze Obsługi Klienta oraz funkcjonowanie KASY w siedzibie Spółki w Kraśniku. KPWiK Spółka z o.o. prosi P.T. Klientów o kontaktowanie się telefonicznie lub drogą e-mailową. Osobiście…

czytaj więcej

Komunikat w związku z zagrożeniem epidemiologicznym

  Komunikat w związku z działaniami podjętymi w celu rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie publiczne obywateli oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że: 1.    Wstrzymuje się od dnia 1 października 2020 r….

czytaj więcej

Dzień otwartych drzwi

   W dniu 6 czerwca 2019 r. w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. odbył się „Dzień otwartych drzwi”. Liczne grono uczniów z kraśnickich podstawówek i gimnazjów oraz inni przybyli goście mogli z bliska przyjrzeć się warunkom pracy w Wydziale Oczyszczalni KPWiK Sp. z o.o. Odwiedzający mieli okazję obejrzeć sprzęt, którym dysponujemy przy…

czytaj więcej

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik

   W dniu 26 listopada 2018 roku w siedzibie Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, przy ul. Granicznej 3a została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik.    Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach POIiŚ działanie 2.3 „Gospodarka wodno – ściekowa w…

czytaj więcej

UWAGA !!! Nowe taryfy na wodę i ścieki

Szanowni Klienci   Informujemy, że z dniem 6 października 2018 roku wchodzą w życie nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które będą obowiązywać przez okres 3 lat. Rozliczenie odbiorców za usługi dostawy wody i/lub odprowadzania ścieków w okresie przejściowym tzn. w okresie zmiany wysokości taryfowych cen i stawek opłat, tj….

czytaj więcej

Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

   Informujemy, że w związku z podpisana w dniu 14.03.2018 r. umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/17-00 Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, tj. opracowanego i…

czytaj więcej

Wielki sukces Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

   KPWiK Sp. z o.o. po raz drugi w ciągu 5 lat pozyskało dofinansowanie z Funduszy Europejskich na wykonanie niezbędnych inwestycji dla poprawy warunków bytowych mieszkańców Kraśnika.    Po raz pierwszy w dniu 12.02.2014 r. Zarząd Spółki podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku ”. Całkowity koszt realizacji Projektu –…

czytaj więcej

Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy

UWAGA     Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że w związku z art. 9 ust.1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017 r., poz. m2180) – „Taryfy dla zbiorowego…

czytaj więcej

Dobiegają końca prace w Al. Tysiąclecia

   Dobiegają końca prace w Al. Tysiąclecia wykonywane przez firmę WOD –BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Zakres robót budowlanych w ramach tego zadania obejmował: – budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 na odcinkach od posesji nr 12 do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik, od posesji nr 134 do nr…

czytaj więcej