Wydłużenie okresu obowiązywania taryfy

UWAGA     Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uprzejmie informuje, że w związ...

Rozruch suszarni osadów

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest w trakcie realizacji największego w ostatnich latach przedsięwzięcia inwestycyjnego ...

Lider Rozwoju Regionalnego

   Z przyjemnością informujemy, że Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uzyskało tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015. W...

Rozruch osadnika wtórnego

W dniu 18.06.2015 r. zakończono modernizację Osadnika Wtórnego nr 1. Został dokonany jego rozruch mechaniczny i technologiczny oraz przekazanie go do eksplo...

List nominacyjny

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o uzyskało nominację do tytułu: "Lider Rozwoju Regionalnego 2015"...

Promocje pożyczek z FOŚiGW

Projekt „Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” Przedmiotem Projektu pn. „Przebudowa- modernizacja komunalnej oczyszczalni...

Zakończenie realizacji ul. Nowej

W dniu 30 września 2014 r. zakończyła się realizacja zadania obejmującego projekt i budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nowej w Kraśniku.Ce...

Inwestycje w 2013 roku

W roku 2013 w KPWiK zrealizowane zostały następujące inwestycje: Rozpoczęto przygotowania organizacyjne do realizacji  zadania pn. Modernizacja Komunalnej ...

Mega projekt

MEGA PROJEKT W ZAKRESIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ DLA MIASTA I AGLOMERACJI KRAŚNIK W dniu 23 stycznia 2014r w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środ...

KPWiK Sp. z o.o. wspiera szkoły

Jesteśmy spółką, która jest wrażliwa na problemy społeczne i potrzeby jakie występują w naszym lokalnym środowisku. Co roku pomagamy zarabiając pieni...

Artykuły prasowe

www.krasnik.naszemiasto.pl: KPWiK w Kraśniku: Ogromne dofinansowanie na przebudowę oczyszczalni. Umowa podpisana!  Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kra...