OFERTA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH W ROLNICTWIE

OFERTA W SPRAWIE WYKORZYSTANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH  Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku Sp. z o.o. zaprasza do współpracy osoby fizyczne lub prawne władające nieruchomością gruntową (posiadające prawo własności lub władające na podstawie np. umowy dzierżawy), które są zainteresowane bezpłatnym wykorzystaniem komunalnych osadów ściekowych do nawożenia gleby. Badania przeprowadzone przez akredytowane laboratorium wykazały, iż osad…

czytaj więcej