Zapytanie ofertowe

   na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium wykonalności oraz przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa siec...

Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium wykonalności oraz przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa sieci kan...

Ogłoszenie o sprzedaży złomu

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl Ogłasza...

Obwieszczenie o przetargu

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl Ogłasza...

Obwieszczenie o przetargu

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl Ogłasza...

Obwieszczenie o przetargu

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl Ogłasza...

Ogłoszenie – wynajem lokalu

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl Ogłasza...

Ustanowienie stref ochronnych – wybór

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik tel./fax 81 8256809, e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl   K...

Regulamin udzielania zamówień

 2014-11-06_Regulamin udzielania zamowien w KPWiK.pdf, Regulamin Udzielania Zamówień KPWiK Sp. z o.o. wer. z dnia 06.11.2014r...