Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków”

   Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków”.    Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Termin wykonania przedmiotu…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Termin wykonania…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium….

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Dostawców wniesienia wadium. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Kraśniku ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku.            Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl             O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Termin wykonania…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej Żwirki i Wigury”

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej Żwirki i Wigury”. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można pobrać z naszej strony internetowej www.kpwik.krasnik.pl . Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:…

czytaj więcej

Zapytanie ofertowe „Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik”

  Zapytanie ofertowe;   Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia – grupa kapitałowa;   Załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób;   Załącznik nr 6 – Wzór wykazu usług;   Załącznik nr…

czytaj więcej