Ogłoszenie o zamówieniu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”.

  Ogłoszenie o zamówieniu;   SIWZ;   Załącznik nr 1- Formularz oferty;   Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;   Załącznik nr 3 – Wzór umowy;   Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;   Załącznik nr 4 – Wzór wykazu wykonanych robót   Załącznik nr 4a –…

czytaj więcej