Zapytanie ofertowe

   na wykonanie usługi kompleksowego przygotowania Studium wykonalności oraz przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu pn. „Budowa siec...