Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków”-informacja o wyborze oferty

Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa układu pomiarowego na oczyszczalni ścieków” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Elektromontaż – Lublin…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku”-informacja o wyborze oferty

    Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Remont budynku rozdzielni SN 15 kV na Stacji Wodociągowej przy ul. Głębokiej 27 w Kraśniku” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej”-wybór oferty

   Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Dostawa cysterny do przewozu i dystrybucji wody pitnej” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Krosno”…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” w Kraśniku-informacja o wyborze oferty

            Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie  zamówienia  na  „ Dostawę  produktów do przygotowania posiłków profilaktycznych dla pracowników KPWiK  Sp. z  o.o.” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez  Firmę Handlowo-Usługową „ZYGMUNT” Paweł Zygmunt ul. Brzozowa 30, 64-234 Przemęt z ceną netto za wykonanie całości…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na Stacji Wodociągowej Żwirki i Wigury”-wybór oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn.: „Remont dachu na budynku hydroforni na stacji wodociągowej Żwirki i Wigury” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. Działając na podstawie § 20 ust. 9 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo…

czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”-unieważnienie postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczony pn.: „Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku”.  Działając na podstawie § 21 ust. 4 Regulaminu udzielania zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zawiadamiam, że postępowanie pn.: Remont ogrodzenia stacji wodociągowej i ujęć wody przy ul. Głębokiej w Kraśniku” zostało unieważnione. Uzasadnienie: W wyznaczonym…

czytaj więcej