Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym p.n.: „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”.- informacja o wyborze oferty

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w postępowaniu pn. „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o.     Działając na podstawie § 20 ust. 8 Regulaminu Udzielania Zamówień w KPWiK Sp. z o.o. (dalej: Regulamin) Zamawiający – Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i…

czytaj więcej