Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Regulamin rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej stanowiących własność KPWiK Sp. z o.o;  Wniosek o rozbudowę sieci – wzór;  Umowa Przedwstępna – projekt;  Umowa o przekazanie sieci wodociągowej i kanalizacji santarnej do eksploatacji i na własność KPWiK Sp. z o.o. – projekt;  Protokół zdawczo-odbiorczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej – wzór;  Wniosek o zawarcie umowy…

czytaj więcej