Taryfy 2021/2024

Działając na podstawie art. 24e ust. 3 „Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami, Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., informuje o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie nowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę…

czytaj więcej

Taryfy 2005/2006

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2005 roku i…

czytaj więcej

Taryfy 2006/2007

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2006 roku i…

czytaj więcej

Taryfy 2007/2008

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku informuje że na podstawie uchwały Nr VI/27/2007 Rady Gminy Kraśnik, uchwały Nr VI/34/2007 Rady Gminy Dzierzkowice, uchwały Nr VI/70/2007 Rady Miasta Kraśnik przedłuża się czas obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie: Gminy Kraśnik, Gminy Dzierzkowice i…

czytaj więcej

Taryfy 2008/2009

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia…

czytaj więcej

Taryfy 2009/2010

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia…

czytaj więcej

Taryfy 2010/2011

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodf i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia…

czytaj więcej

Taryfy 2012/2013

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust. 9 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodf i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia…

czytaj więcej

Taryfy 2013/2014

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust.  9  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia…

czytaj więcej

Taryfy 2014/2015

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kraśniku, działając na podstawie art. 24 ust.  9  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami „O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”, ogłasza „Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków” wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia…

czytaj więcej