Ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

       W dniu 29 czerwca 2016 roku na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków przy ul. Granicznej 3A w Kraśniku odbyły się ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  

       Manewry miały charakter rajdu ćwiczebnego prowadzonego na terenie KP PSP w Kraśniku oraz innych wybranych obiektach miasta i gminy Kraśnik.

       Jeden z etapów ćwiczeń odbył się na terenie komunalnej oczyszczalni ścieków, gdzie jednostki OSP zapoznały się ze specyfiką obiektu, zagrożeniami, możliwymi dojazdami pożarowymi, zaopatrzeniem wodnym oraz pozostałym zabezpieczeniem przeciwpożarowym.

       Ćwiczenia umożliwiły podniesienie poziomu znajomości obszaru chronionego oraz efektywności prowadzenia ewentualnych działań ratowniczo-gaśniczych.

ico_pdf  Podziękowanie Komendanta PSP w Kraśniku