Dalsze obostrzenia w funkcjonowaniu

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kraśniku wprowadza dalsze obostrzenia w funkcjonowaniu . Do odwołania wstrzymuje się bezpośrednią obsługę mieszkańców w Biurze Obsługi Klienta oraz funkcjonowanie KASY w siedzibie Spółki w Kraśniku.

KPWiK Spółka z o.o. prosi P.T. Klientów o kontaktowanie się telefonicznie lub drogą e-mailową. Osobiście dostarczane dokumenty należy zostawiać w oznakowanych pojemnikach w budynku Spółki w Biurze Obsługi Klienta. Potwierdzenie przyjęcia przez KPWiK Spółka z o.o. nastąpi drogą telefoniczną, e-mailową lub pocztową. Dane kontaktowe i adresy podane na stronie głównej internetowej: www.kpwik.krasnik.pl

Pracownicy Spółki nie wykonują też wymian legalizacyjnych oraz wizualnych odczytów wodomierzy do odwołania. Tam, gdzie jest to możliwe, dane będą odczytywane zdalnie. W pozostałych przypadkach zużycie wody i ilość odprowadzonych ścieków będą obliczane na podstawie zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych lub informacji telefonicznej od P.T. Klienta.

Za utrudnienia w obsłudze P.T. Klientów przepraszamy i oczekujemy zrozumienia.

Prezes KPWiK Spółka z o.o. w Kraśniku

Ireneusz Ofczarski