Dobiegają końca prace w Al. Tysiąclecia

   Dobiegają końca prace w Al. Tysiąclecia wykonywane przez firmę WOD –BUD Sp. z o.o. z Kraśnika. Zakres robót budowlanych w ramach tego zadania obejmował:

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych DN200 na odcinkach od posesji nr 12 do granicy pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel-Kraśnik, od posesji nr 134 do nr 112, od posesji nr 98 do nr 44, od Al. Tysiąclecia do posesji przy ul. Nowej 11b razem około 672m

– budowę kanału z rur kamionkowych DN200 w technologii przecisku w rurze osłonowej stalowej – włączenia do istniejących studni w ul. Koszarowej, ul. Lubelskiej, przejścia pod Al. Tysiąclecia w kierunku ul. Nowej oraz przejść pod drzewami w technologii przecisku  razem około 140m

– budowę odgałęzień sieciowych PVC DN200 razem około 299m

– budowę odgałęzień sieciowych PVC DN160 razem około 257m

Na sieci kanalizacji sanitarnej zbudowano studnie betonowe DN1200 i studnie PVC DN600.