„Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PEKTUS DYPE-18-STN”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dot. postępowania.: „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PEKTUS DYPE-18-STN”

  

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik,

  1. Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PEKTUS DYPE-18-STN jako najkorzystniejsza została wybrana oferta, której koszt netto odwodnienia 1 Mg osadu przefermentowanego w przeliczeniu na suchą masę jest najniższy, tj. oferta złożoną przez firmę BRENNTAG POLSKA Sp. z o.o. ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn- Koźle z ceną netto oferty: 146 370,00 zł., ceną brutto oferty: 180 035,10zł.

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego      w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

ico_pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty