„Dostawa materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.” – informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

    Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 23-210 Kraśnik, Graniczna 3A informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o. jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Firmę Handlowo – Usługową ROLDAW Wcisło Dariusz, ul. Kwiatkowicka 12, 23-200 Kraśnik z ceną netto 21 613,20 zł, ceną brutto 26 584,24 zł.

 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty:

  1. Oferta nr 1 złożona przez Firmę Handlowo – Usługową „ROLDAW” Wcisło Dariusz, ul. Kwiatkowicka 12, 23-200 Kraśnik z ceną netto: 21 613,20 zł, ceną brutto: 26 584,24 zł;
  2. Oferta nr 2 złożona przez WOD-BUD Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik z ceną netto: 36 755,00 zł, ceną brutto: 45 208,65 zł.

 

Podpisanie umowy z wybranym Dostawcą nastąpi po upływie terminu określonego w § 46 ust. 4 Regulaminu Udzielania Zamówień, tj. nie krótszym niż 7 dni od dnia przesłania Dostawcom zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

ico_pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.