Druki do pobrania

 Protokół końcowego odbioru techn. przyłącza wodociągowego,

 Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego,

 Protokół odbioru robót częściowych,

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan,

1-7.1-Wniosek-o-zawarcie-aneksu-do-umowy-o-zaopatrzenie-w-wodę-i-odprowadzanie-ścieków-uwzględniającego-rozliczenie-wodomuerza-dodatkowego;

1-7-Wniosek-o-uzgodnienie-miejsca-lokjalizacji-wodomierza-zliczającego-wodę-bezpowrotnie-zużytą;

Umowa na odprowadzanie ścieków;

 ANKIETA