Protokół końcowego odbioru techn. przyłącza wodociągowego,

 Protokół odbioru przyłącza kanalizacyjnego,

 Protokół odbioru robót częściowych,

Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan, Zgłoszenie rozpoczęcia budowy przyłącza wod-kan;

 ANKIETA