Dział Obsługi Spółki

Kierownik Działu Obsługi Spółki     mgr Marta Kusiak-Zioło

Godziny przyjęć interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500

tel. 81 825 68 09 w. 501, 81 825 62 53 w. 501 e-mail: ds@kpwik.krasnik.pl

 

Sekcja Administracyjno-Gospodarcza
 mgr Anna Rak , tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: ag@kpwik.krasnik.pl

 

Sekcja Zamówień Publicznych
mgr Agnieszka Dziurda  tel. 81 825 68 09 w. 502, e-mail: dziurdaa@kpwik.krasnik.pl

 

Sekcja Obsługi Zarządu
 mgr Iwona Wandas-Grądzka, mgr Marta Termena , tel. 81 825 62 53 w. 101, e-mail: biuro@kpwik.krasnik.pl

 

Sekcja ds. Nieruchomości
 mgr Michał Bis , tel. 81 825 62 53 w. 502, e-mail: bism@kpwik.krasnik.pl

 

Magazyn
 Marek Kurnik, Michał Bis , tel. 81 825 62 53 w. 503 , e-mail: magazyn@kpwik.krasnik.pl