Harmonogram prób technicznych zdolności odwadniania osadu przefermentowanego z użyciem flokulanta:

 

Lp. Data przeprowadzenia próby: Dostawca:
1 8.03.2016 r. Brenntag Polska Sp. z o.o., ul. J. Bema 21, 47-224 Kędzierzyn Koźle
2 9.03.2016 r. FLOCSPEED Spółka z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
3 10.03.2016 r. KLIMAPOL Spółka z o.o., Dąbrowica 127C, 21-002 Jastków
4 14.03.2016 r. „KORONA JV” Spółka z o.o., ul. Przy Bażantarni 11, 02-793 Warszawa
5 15.03.2016 r. ALLIED SOLUTIONS POLAND Sp. z o.o., ul. Łyżwiarska 1/11, 02-505 Warszawa

 

Określone w powyższym harmonogramie terminy przeprowadzenia poszczególnych prób mogą ulec zmianie.

 

Dostawca może wziąć udział w próbie z wykorzystaniem oferowanego przez siebie flokulanta po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru wzięcia udziału w próbie.