Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku zawiadamia, że od 1.01.2017r. w celu usprawnienia i zautomatyzowania ewidencji dokonywanych wpłat za usługę zaopatrzenie w wodę lub/i odprowadzanie ścieków dla każdego odbiorcy został utworzony w Banku Pekao S.A w Kraśniku, indywidualny numer konta bankowego, służący tylko i wyłącznie do dokonywania wpłat za wyżej wymienione usługi.

W związku z powyższym odbiorcy dokonujący wpłat w formie „zlecenia stałego” proszeni są o poinformowanie banku, w którym posiadają rachunek bankowy, o zmianie numeru konta bankowego dla wpłat z tytułu zaopatrzenia w wodę lub/i odprowadzania ścieków.

Prosimy o dokonywanie opłat na indywidualne numery kont lub gotówką w kasie KPWiK Sp. z o. o. w Kraśniku przy ul. Granicznej 3 A