Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kraśniku informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na „ Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby    KPWiK Sp. z o.o.”   jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez   P.H.U WEKTOR s.c. E. Wojtowicz, T. Wyskok, W. Maciążek ul. Rusałka 10, 20-103 Lublin z ceną netto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia w kwocie 12 275,10 zł, brutto 15 102,17 zł.

   Ponadto     informujemy, że   wszystkie oferty   były   kompletne,   żaden z Wykonawców   nie został   wykluczony , żadna oferta nie podlegała odrzuceniu, nie ma podstaw do unieważnienia postępowania.

Dziękujemy za przygotowanie i złożenie ofert

ico_pdf   Informacja o wynikach postepowania