Informacje o projekcie „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”

Wszystkie informacje o projekcie „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku”  znajdują sie na stronach: www.kpwik.pl lub www.kpwik.eu
Zapraszamy.