Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik, Organizator konkursu „Piję wodę z kranu” informuje, że po przeprowadzeniu oceny prac zgłoszonych do Konkursu wyłonieni zostali laureaci w każdej z dwóch kategorii:

w kategorii I – praca plastyczna:

   I miejsce – Natalia Oszust, kl. 1b, Szkoła Podstawowa nr 3

   II miejsce – Kamil Opoka, kl. 1c, Szkoła Podstawowa nr 6

   III miejsce – Alicja Koczan – kl. 1c, Szkoła Podstawowa nr 3

w kategorii II – hasło o tematyce promującej picie wody z kranu:

   I miejsce – Aleksandra Olszyńska, kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 4

   II miejsce – Anna Stec, kl. 4b, Szkoła Podstawowa nr 2

   III miejsce – Zuzanna Pyc, kl. 5, Szkoła Podstawowa nr 4

Do Konkursu zgłoszono łącznie 140 prac w kategorii I i 61 prac w kategorii II.

Przy ocenie prac Sąd Konkursowy wziął pod uwagę w szczególności:

1. trafność doboru tematu pracy,

2.estetykę wykonania,

3.oryginalność oraz

4. zgodność pracy z Regulaminem Konkursu.

Mając na uwadze w/w kryteria nagrodzono ciekawe, przejrzyste, często najprostsze w realizacji prace. Duży wpływ na ocenę prac miała estetyka wykonania i związek ilustracji z tematem pracy.  Sąd Konkursowy oceniając zgłoszone na Konkurs prace brał pod uwagę również samodzielność, pomysłowość oraz sposób wykonania.

Oprócz nagród głównych przyznane zostały wyróżnienia:

w kategorii I:

 

 1. Daria Wieleba z kl. 3a Szkoły Podstawowej nr 1
 2. Kinga Wróblewska – kl. 3a, Szkoła Podstawowa nr 1
 3. Gabriela Surowiec – kl. 1c, Szkoła Podstawowa nr 2
 4. Aleksandra Drzewień – kl. 1b, Szkoła Podstawowa nr 2
 5. Bartosz Pastuszak – kl. 1a, Szkoła Podstawowa nr 3
 6. Jakub Łysak – kl. 3b, Szkoła Podstawowa  nr 3
 7. Antonina Pyc – kl. 1, Szkoła Podstawowa nr 4
 8. Magdalena Kasperska, kl. 1, Szkoła Podstawowa nr 4
 9. Julia Cieślik, kl. 1c, Szkoła Podstawowa nr 6
 10. Nikola Woźniak, kl. 1c, Szkoła Podstawowa nr 6
 11. Martyna Piskór, kl. 2c, Szkoła Podstawowa nr 6 
 12. Aleksandra Ducka, kl. 3a, Szkoła Społeczna

w kategorii II:

 

 1. Barbara Pliwka, kl. 5b, Szkoła Podstawowa nr 1
 2. Paulina Mazurek, kl. 5b, Szkoła Podstawowa nr 1
 3. Nina Litwin, kl. 6a, Szkoła Podstawowa nr 3
 4. Aleksandra Gudyka, kl. 6a, Szkoła Podstawowa nr 3
 5. Anna Dziura, kl. 4, Szkoła Podstawowa nr 4
 6. Julia Dolan, kl. 5a, Szkoła Podstawowa nr 6
 7. Mikołaj Mazik, kl. 5, Szkoła Społeczna
 8. Jakub Wcisło, kl. 5, Szkoła Społeczna
 9. Gabriela Stanisławek, kl. 5, Szkoła Społeczna
 10. Martyna Wronka, kl. 5, Szkoła Społeczna


   W Kategorii I, oprócz prac zgodnych z Regulaminem Konkursu, uwagę członków Sądu Konkursowego zwróciły również niektóre z prac, które mimo iż nie spełniają wymagań stawianym pracom, wyróżniają się wśród innych złożonych prac. Zgodnie z pkt. 8 Regulaminu prace plastyczne mogą być wykonane następującą technika plastyczną: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe. Prace niżej wymienionych autorów zawierają elementy niedozwolone z punktu widzenia Regulaminu Konkursu (elementy doklejane, wyklejane, prace przestrzenne), jednak zaskakują pomysłowością, trafnością ujęcia tematu oraz estetyką wykonania.

Biorąc pod uwagę powyższe Organizator docenił również ich autorów i przyznał dodatkowe wyróżnienia:

 1. Gabriela Dobrzańska, kl. 3b, Szkoła Podstawowa nr 1
 2. Jagoda Wilczopolska, kl. 1e, Szkoła Podstawowa nr 2
 3. Filip Głaz, kl. 1e, Szkoła Podstawowa nr 2
 4. Patryk Mączka, kl. 1, Szkoła Podstawowa nr 4
 5. Oliwia Wiślińska, kl. 3b, Szkoła Podstawowa  nr 6
 6. Aleksandra Pielaszkiewicz, kl. 1c, Szkoła Podstawowa nr 6
 7. Kaja Walczyk, kl. 1b, Szkoła Podstawowa nr 6

Wręczenie nagród i wyróżnień Laureatom Konkursu będzie miało miejsce
w dniu 31.05.2015 r. o godz. 1600 w Parku im. Jana Pawła II.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz galeria nagrodzonych prac zostały zamieszczone na stronie internetowej Organizatora www.kpwik.krasnik.pl.