Informacje ogólne

Kierownik Działu Obsługi Klienta

mgr Iwona Sabeł,  tel. 81 825 68 09 w. 302, 785 695 316, e-mail: do@kpwik.krasnik.pl


Sekcja Rozliczeń i Umów

Specjalista ds. Rozliczeń i Umów inż. Nina Oleszko, tel. 81 825 68 09 w. ,303, e-mail: oleszkon@kpwik.krasnik.pl
Sekcja Odczytywaczy

Inspektor ds. Windykacji Bożena Flis tel. 81 825 68 09 w. 301, e-mail: odczyt_wodomierzy@kpwik.krasnik.pl

Odczytywacz Wodomierzy:

  • Piotr Dobroć
  • Emil Węda
  • Dariusz Buczkowski
  • Dariusz Łukasiewicz


Kasa

Kasjer Maria Łukasik , tel. 81 825 68 09 w. 109

             Kasa czynna w godzinach 715 – 1430
Godziny przyjęć interesantów w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500.

Stan wodomierza można podać pod nr telefonu: 81 825 68 09 w. 301 lub 785 695 316.

 
Głównym zadaniem działu jest profesjonalna i kompleksowa obsługa klienta począwszy od wydania warunków przyłączenia do sieci wod. i/lub kan. poprzez podpisanie umowy o świadczenie usług a w dalszej kolejności dokonywanie odczytów wodomierzy, wystawianie faktur, przyjmowanie reklamacji, zgłoszeń, zleceń, wniosków itp.