Komora pomiarowa

Pomiar on-line: mętności, P-P04, temperatury, pH, przepływu.