Kotłownia

Kotłownia gazowa niskotemperaturowa dla c.o. i c.t. c.w. Parametry instalacji 95/70oC, moc 1,5MW. Instalacja zabezpieczona za pomocą naczyń przeponowych typu GF 1600 na ciś. 0,6MPa. Pompy obiegowe firma Grundfos. Praca kotłowni automatyczna, sterowana regulatorami firmy Satchwell.

kot