KPWiK Sp. z o.o. wspiera szkoły

Jesteśmy spółką, która jest wrażliwa na problemy społeczne i potrzeby jakie występują w naszym lokalnym środowisku.

Co roku pomagamy zarabiając pieniądze na dodatkowych zleceniach, poza prowadzoną działalnością podstawową i tym samym staramy się wspierać, w ramach naszych możliwości, mieszkańców miasta Kraśnik, naszych odbiorców a przede wszystkim dzieci i młodzież.

Współpracujemy z organizacjami społecznymi, dofinansowujemy imprezy kulturalne i wydarzenia sportowe odbywające się na terenie miasta.

W ubiegłym roku  ufundowaliśmy z okazji rozpoczęcia roku szkolnego wyprawki szkolne dla dzieci z Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów w Kraśniku oraz drobne prezenty z okazji św. Mikołaja dla dzieci z najuboższych rodzin.

W dniu 05.02.2014r. p. Mirosław Włodarczyk – Burmistrz Miasta Kraśnik oraz p. Marta Kusiak – Zioło, Prokurent KPWiK Sp. z o.o. przekazali  Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku, w obecności dyr. Wojciecha Stopy, rower treningowy i  piłki do gry w piłkę ręczną ufundowane przez naszą Spółkę. Mamy nadzieję, że te pomoce przydadzą się uczniom w szkole i zostaną wykorzystane w zajęciach.
Życzymy wszystkim uczniom sukcesów w nauce i sporcie.