Mechanizm sygnalizowania o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

   Informujemy, że w związku z podpisana w dniu 14.03.2018 r. umową o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0068/17-00 Projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kraśnik” pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kraśniku funkcjonuje mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach i nadużyciach, tj. opracowanego i udostępnionego przez Instytucje Zarządzającą narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazywanie tych informacji.

   Podejrzenie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrążających Program lub podmioty realizujące projekty (np. Beneficjenci) można przekazać w szczególności poprzez:

  1. specjalny adres e-mail ( naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub
  2. elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci)