Modernizacja oczyszczalni ścieków w Kraśniku za 50 mln zł

Ponad 50 mln zł pochłonie modernizacja oczyszczalni ścieków. Na szczęście Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji otrzymało ok. 32 mln zł dofinansowania.

Jest to szalenie ważna inwestycja. Kosztorys naszego projektu opiewa na kwotę ponad 50 mln zł – podkreśla Tadeusz Fijałka, prezes Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kraśniku.

Laguny gdzie są osady składowe wystarczą jeszcze tylko na jakieś pół roku. Jeśli tej inwestycji nie przeprowadzimy grozi nam niewyobrażalna katastrofa ekologiczna związana z możliwością przepełnienia laguny, w której zdeponowano ponad 400 tysięcy ton odpadów a to doprowadzi do zanieczyszczenia rzeki Wyżnicy – prawego dopływu Wisły.

Na projekt „Przebudowa – modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku” KPWiK otrzymał dofinansowanie w kwocie blisko 32 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

To jest jedna z większych inwestycji związanych z ochroną środowiska realizowanych w województwie lubelskim – przyznaje Jerzy Kuliński, zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, która wstępnie ocenia projekty oraz jest instytucją wdrażającą. – Na podobnym poziomie były projekty odpadowe, czy wodno-ściekowe jedynie w Chełmie. Dzięki temu projektowi w Kraśniku wzrośnie bezpieczeństwo ekologiczne. Mieszkańcy nie będą się musieli obawiać awarii przestarzałej instalacji.

Urządzenia w KPWiK wymagają naprawy lub wymiany. – Przez ostatnie 14 lat nie były ani odnawiane, ani remontowane ani utrzymywane w należytym stanie technicznym – dodaje prezes Fijałka.

W ramach projektu zostanie nie tylko przebudowana oczyszczalnia ścieków. Zaplanowano również budowę kanalizacji sanitarnej i modernizację sieci kanalizacyjnej. KPWiK wybuduje też sieć wodociągową oraz zmodernizuje ujęcia i stacje wodociągowe.

W miniony piątek w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie odbyło się spotkanie, podczas którego potwierdzono przyznanie dofinansowania dla KPWiK. Umowa w tej sprawie zostanie podpisana w pierwszych dniach lutego.

Prace mają ruszyć wiosną. Potrwają do końca 2015 r. – Przed nami niezwykle trudne zadanie, ale jest pełna mobilizacja w firmie – zapewnia prezes KPWiK.

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20140127/KRASNIK/140129632