Obchody jubileuszu 60 – lecia Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o.

W dniu 12 czerwca 2015 roku w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku odbyła się uroczystość z okazji:

Jubileuszu 60 – lecia Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągówi Kanalizacji Sp. z o.o.

Gośćmi obchodów jubileuszowych byli m.in. poseł na Sejm RP – P. Jarosław Stawiarski, przedstawiciele wojewody oraz marszałka województwa lubelskiego, władze miasta, przedstawiciele powiatu kraśnickiego, prezesi firm wodociągowo – kanalizacyjnych  z naszego regionu, firm współpracujących oraz byli i obecni pracownicy naszej Spółki, mieszkańcy oraz lokalne media.

Program uroczystości przestawiony był w trzech częściach.  W pierwszej części odbyły się wystąpienia zaproszonych gości oraz odczytanie listów gratulacyjnych, które KPWiK Sp. z o.o. otrzymało z okazji Jubileuszu 60 – lecia.  Podczas uroczystości zasłużonym oraz wieloletnim pracownikom przedsiębiorstwa zostały wręczone okolicznościowe nagrody i wyróżnienia: Medal I stopnia przyznany przez Prezydenta RP, dyplomy uznania od Wojewody Lubelskiego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego, podziękowania Burmistrza Miasta Kraśnik oraz dyplomy uznania od Prezesa Zarządu KPWiK za sumienną i pełną zaangażowania pracę oraz wkład na rzecz rozwoju Spółki.

Na zakończenie zaprezentowany został program artystyczny w wykonaniu kraśnickich tancerzy i wokalistów z Centrum Kultury i Promocji, przygotowany specjalnie na tę okoliczność.

Na miejscu można było obejrzeć wystawę prac plastycznych i najciekawszych haseł, które wpłynęły na konkurs  pn. „Pije wodę z kranu”, ogłoszony w miesiącu maju przez KPWiK dla uczniów szkół podstawowych.

Z okazji Jubileuszu wydany został okolicznościowy folder pn. :

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

1955-2015 – monografia.


Serdecznie dziękujemy
Wszystkim Gościom, którzy uczestniczyli w obchodach zorganizowanych z okazji Jubileuszu 60 – lecia KPWiK Sp. z o.o.

 Galeria zdjęć z obchodów 60-lecia istnienia KPWiK Sp. z o.o.