Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza :

Obwieszczenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości.
Działka nr. Ew. 65/4 o pow. 47m2 obręb Północ przy ul. Komunalnej 4.

  • ico_pdf n7.pdf, Obwieszczenie o przetargu – PDF

dz_c1

dz_c2