Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Obwieszczenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kraśniku – działka nr Ew. 65/4 o powierzchni 47 m2 obręb Północ przy ulicy Komunalnej 4