Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Obwieszczenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości w Kraśniku – działka nr Ew. 83/5 o powierzchni 3858 m2 obręb Stacja Kolejowa przy ulicy Obwodowej 7

  • ico_pdf Obwodowa 7.pdf, Obwieszczenie o przetargu ustnym na zbycie nieruchomości