Odsiarczalnia biogazu

Proces odsiarczania biogazu prowadzony przy użyciu rudy darniowej. Poprawność procesu prowadzona przy użyciu pomiaru różnicy ciśnień przetwornikiem typu FMD530S. Skład biogazu: metan – 68%, dwutlenek węgla – 31,5%, azot – 0,25%, wodór – 0,25%, siarkowodór – 3%, gęstość – 1.11kg/m3.