Ogłoszenia i przetargi

2022-11-24

Ogłoszenie o zamówieniu „Dostawa oleju napędowego na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

Data publikacji: 24-11-2022Ogłoszenie o zamówieniuSIWZZałącznik nr 1 - Formularz ofertowyZałącznik nr 2 - Wzór oświadczenia Dostawcy - warunki udziałuZałącznik nr 3 - Wzór umowyZałącznik nr 4 - Wzór wykazu dostaw...
2022-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do zagęszczania osadów ściekowych nadmiernych na zagęszczarce BELLMER TDC-2”

  Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ;  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych....
2022-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa wodomierzy oraz plomb na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

  Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ;  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 2021;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zgodności z opisem przedmiotu z...
2022-07-20

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Starej Baśni i ul. Ostrowieckiej w Kraśniku”

  Ogłoszenie o zamówieniu  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  Załącznik nr 1- Formularz oferty  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy  Załącznik nr 3 – Wzór umowy  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzen...
2022-07-20

Ogłoszenie o przetargu pn. „Dostawa flokulanta płynnego do odwadniania osadów ściekowych przefermentowanych na prasie PETKUS DYPE-18-STN”

  Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ;  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  Załącznik nr 4 – Protokół z prób technicznych. Pytania i odpow...
2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zachodniej w Kraśniku”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU;  SIWZ;  Załącznik nr 1- Formularz oferty;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  Załącznik nr 3a – Wzór umowy powierzenia przetwarzani...
2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa ubrań roboczych dla pracowników KPWiK Sp. z o.o.”

  Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ;  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  Załącznik cenowy nr 1A;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;  Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki...
2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa oleju napędowego na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

  Ogszenie o zamówieniu;  SIWZ;  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy – warunki udziału;  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  Załącznik nr 4 – Wzór wykazu dostaw....
2022-01-14

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa wodomierzy na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.”

  Ogłoszenie o zamówieniu;  SIWZ;  Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy;  Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Dostawcy;  Załącznik nr 3 – Wzór umowy;  Załącznik nr 4 – Oswiadczenie o zgodności z opisem przedmiotu zamówi...
2022-01-14

Zaproszenie do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022

Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w związku z art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz. U. z 2019r. poz. 351 zm.)zaprasza do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badaniasprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022...
zobacz więcej wpisów
Cookies

Korzystając z tej witryny, automatycznie akceptujesz używanie przez nas plików cookie. Czytaj więcej.

AKCEPTUJĘ