Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kananizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Ogłasza :
Zaproszenie do składania ofert cenowych w ramach
nieograniczonego przetargu ofertowego na sprzedaż i dostarczenie na potrzeby KPWiK Sp z o.o. w Kraśniku, hydraulicznej koparki gąsienicowej CAT320D lub innej równoważnej.

przetarge1

przetarge2