Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl

Data publikacj: 2014-05-07 15:46

Informuje, iż przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Kraśniku został unieważniony na podstawie  § 38  ust. 1  pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów         i Kanalizacji Spółka z o.o..

Dziękujemy za udział w  postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.