Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Informuje, iż przetarg nieograniczony na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków mieszkalnych w Kraśniku został unieważniony na podstawie  § 38  ust. 1  pkt 2 Regulaminu Udzielania Zamówień w Kraśnickim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o..

Dziękujemy za udział w  postępowaniu i zapraszamy do udziału w kolejnych.

Data publikacji:  2014-04-18 14:40