Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Graniczna 3a, 23-210 Kraśnik
tel./fax 81 8256809,
e-mail biuro@kpwik.krasnik.pl
Data publikacji: 2014-09-24 23:56

 

Informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę armatury na potrzeby KPWiK Sp. z o.o jako najkorzystniejsze wybrano następujące oferty:

 

Nr grupy Dostawca Nr oferty Wartość
IV „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

4 14 606,00 zł
V „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

4 2 017,00 zł
XXI Przedsiębiorstwo Wisła Armatura S.C.

Szyby Rycerskie 22K, 41-909 Bytom

3 1 939,90 zł
XXIII „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

4 301,50 zł
XXIV „AQUA-GAS” Sp. z o.o.

ul. Inżynierska 8A, 20-484 Lublin

4 6 743,35 zł
Łączna wartość: 25 607,75 zł

Z Dostawcami wskazanymi w tabeli powyżej zostanie zawarta umowa w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszych ofert.